Živá knižnica

  1. 11. 2018. Krajská knižnica Žilina. Výber študentov z I.AP, I.BP, II.BP, II. BM triedy, vyučujúca Mgr O. Černeková.

Spomínaný deň bol jedinečný, výnimočný .  Deň Živej knižnice.

Knihy v Živej knižniciľudské bytosti, ktoré so samotnými čitateľmi vstupujú do kontaktu prostredníctvom osobného dialógu. Sú reprezentantmi skupín s určitými predsudkami, možu byť obeťami diskriminácie.

Študenti našej školy mali možnosť s nimi komunikovať.  Počúvali, pýtali sa, premýšľali. Zaujal ich životný príbeh nepočujúcej Barbory, nevidiaceho Lukáša. Dajany, dievčaťa z Macedónska, ktorá trpí rečovou poruchou, aj napriek tomu prišla na Slovensko študovať.  Alebo opatrovateľky Marty, ktorá sa stará o dve maloleté rómske dievčatá.

Prof. MUDr. P. Traubner, PhD., známy slovenský neurochirurg, so smútkom v hlase rozprával príbehy z II. svetovej vojny, obdobia holokaustu, pretože aj on pochádza zo židovskej rodiny. Doplnil ich aj prezentáciou, ktorá má byť pre nás mementom – svet bez vojen, násilia, diskriminácie.

Veľmi zaujímavé príbehy, plné emócií. Každý z nás je tzv. Živou knihou, s odlišným obsahom.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie.