Školské majstrovstvá okresu Žilina študentov v zrýchlenom šachu

Dňa 24. 10. 2018 sa víťazi  školského kola šachovej súťaže, Lukáš Maslák, Adam Jarotta

a Matej Ševčík, zúčastnili Školských majstrovstiev okresu  Žilina študentov v zrýchlenom šachu, ktorých vyhlasovateľom bol Slovenský šachový zväz s podporou Ministerstva ŠVVaŠ SR.

Hralo sa švajčiarskym systémom na 7 kôl a z našich žiakov sa najlepšie darilo Adamovi Jarottovi s 2 výhrami a jednou remízou.

K dosiahnutému úspechu blahoželáme.