Mladí šikovní autoopravári bojovali vo finále

Bratislava, 27. 04. 2017Súťaž Autoopravár junior svojím 18. ročníkom dovŕšila svoju dospelosť. V roku 2017 organizátori v spolupráci s partnermi zvýšili úroveň súťaže malými zmenami, ktoré sa prispôsobujú potrebám trhu.

V dňoch 26. a 27. apríla prebehlo finálové kolo súťaže  Autoopravár Junior 2017, ktoré svoje ukončenie malo na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov v priestoroch Incheba v Bratislave. Do súťaže sa tento rok zapojilo 891 žiakov tretieho ročníka zo 49 stredných odborných škôl odborov mechanik, elektrikár, lakovník a karosár. Celé finále vyvrcholilo dňa 27. apríla počas Autosalónu v priestoroch EXPOCLUB Incheba v Bratislave, kde sa stretli všetci, čo sa na súťaži podieľali – organizátor, koordinátori a garanti jednotlivých kategórií, partneri súťaže,  ako aj školy a finalisti. Víťazom a účastníkom boli odovzdávané diplomy, hodnotné ceny od partnerov súťaže a víťazné poháre. Mladých autoopravárov prišli okrem iných hostí  podporiť aj  František Priesol (riaditeľ odboru stredných odborných škôl a konzervátorií MŠVVaŠ SR), Jana Široká (predsedníčka záujmového združenia Duálna akadémia) a zahraniční partneri z Českej republiky.

Našu školu repezentovali 3 žiaci, ktorí postúpili z jednotlivých kôl, karosár Mário Kopták a lakovníci Andrej Raždík a Dominik Stanco. Všetci traja zvládli svoju úlohu  na výbornú. Súťažilo sa pod dohľadom odborných komisárov v priestoroch spoločnosti JL, spol. s.r.o. Všetci absolvovali online test, ktorý preveril ich teoretické vedomosti.

Karosári svoje praktické zručnosti a skúsenosti využili pri úlohách na výrobu podbehu a výstuhu podbehu podľa technickej dokumentácie, či pri úlohách zameraných na dolícovanie dverí na karosérii alebo poskladania na rovnacom systéme priamy ťah,  či ťah smerom dole. Absolvovali aj poznávaciu časť, ktorej cieľom bolo pomenovať náradia využívané pri karosárskej činnosti či typy zvarov.

Lakovníci dostali úlohu, ktorá bola simuláciou zákazky. Svoje skúsenosti aplikovali pri pracovnom postupe, prácou so spektrofotometrom či miešaní farieb. Pre splnenie zadanej úlohy si museli správne vybrať pracovné náradie k jednotlivým krokom a osobné ochranné pomôcky. Nasledovala príprava pracoviska a samotná realizácia zákazky. Žiaci boli pripravení aj vďaka prípravnému školeniu, ktoré pre nich pripravila firma JL, spol. s r.o. Bratislava 2 týždne pred súťažou.

Všetci zúčastnení dostali  upomienkové predmety a víťazi jednotlivých kategórií diplomy, poháre a hodnotné ceny.

Umiestnenie našich žiakov:

Mário Kopták – karosár 5. miesto

Andrej Raždík  – lakovník 3. miesto

Dominik Stanco – lakovník 6. miesto

Všetkým trom patrí  pochvala za vzornú reprezentáciu školy a prajeme im veľa úspechov v ďalšej práci.