Krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti

V utorok 4. apríla 2017  sa konala v Spojenej škole Kysucké Nové Mesto krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti.  Do krajskej prehliadky z okresného kola postúpili dve súťažné práce z odboru:

 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie – Nikolas Marman, Matej Lopušan  zo IV.CP, Základy práce a AutoCAD Mechanical

 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba – Helena Bušková, z II.BP Umenie citu a fantázie – ľudový kroj a tkáčstvo v Rabči.

Práca Nikolasa Marmana a Mateja Lopušana sa umiestnila na 6. mieste. Práca Heleny Buškovej sa umiestnila na výbornom druhom mieste a postupuje do celoslovenskej prehliadky, ktorá sa uskutoční  v dňoch 25. – 28. apríla 2017.

Riešiteľom prác srdečne blahoželáme, želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu a Helenke prajeme veľa úspechov pri prezentácii svojej práce na celoštátnej prehliadke.