Tvorivé písanie

Dňa 17. marca 2017 sme v našej škole „tvorivo písali.“  Žiaci využívali rôzne tvorivé metódy, postupy a techniky písania, napríklad asociačné tvorenie textu, zmena perspektívy, životná abeceda…

Mimoriadne vydarená školská akcia sa žiakom veľmi páčila. Žiaci umelecky pracovali s abecedou – vytvárali príbehy, básne, protikladné ľudské vlastnosti spájali do vlastných zážitkov, ktoré aj prezentovali. Pracovali samostatne, niektorí aj vo dvojiciach.

Tvorivého písania sa zúčastnilo 25 žiakov prvých až tretích ročníkov. Najkrajšie a najzaujímavejšie práce budú uverejnené aj v školskej ročenke.

Ďakujeme všetkým za príjemný zážitok a prajeme, nech sa všetkým v písaní naďalej dobre darí.

Práce žiakov hodnotili pedagógovia:

Mgr. O. Černeková, Mgr. Z. Majchráková, Mgr. M. Ujháziová, Mgr. J. Zaťko

Úspešní spisovatelia :

                                Alžbeta Durschmiedová – II.BP

                                Helena Bušková – II. BP

                                Samuel Berešík – II. BM

                                Kristína Cabajová, Lukáš Makuka – I. BP