Kam na vysokú

Dňa 2. februára 2017 sa žiaci III.AP a IV.DP s výchovnou poradkyňou  PaedDr. Daubnerovou a triednou učiteľkou RNDr. Baníkovou zúčastnili v hoteli Slovakia v Žiline interaktívnej výstavy Kam na vysokú  – 2017.

Výstava je modernou prezentačnou výstavou pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre žiakov stredných škôl. Žiaci majú možnosť prostredníctvom špecializovaných workshopov,  ukážok študijných odborov a zaujímavých  akcií  získať veľa cenných  informácií , ktoré im pomôžu pri výbere vysokej školy.  Od zástupcov jednotlivých  škôl sa dozvedia o možnostiach štúdia a o možnostiach uplatnenia sa v praxi.

Medzi tohoročných vystavovateľov patrili slovenské a zahraničné vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie ako napr.:

  • Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií – BISLA
  • Slovenská poľnohospodárska univerzita, fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
  • Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
  • Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela
  • Žilinská univerzita
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne
  • University of New York in Prague
  • University College Birmingham

 

Žiaci štvrtých ročníkov, ktorí majú záujem o vysokoškolské alebo pomaturitné štúdium sa môžu obrátiť na výchovnú poradkyňu PaedDr. Daubnerovú, ktorá im pomôže pri výbere VŠ.