Hviezdoslavov Kubín

Mňa kedys zvádzal svet, mi hovoriac: „Reč, ktorú z domu vieš, ó, jak je lichá!“  A stretli sme sa opäť. 9. februára 2017 v školskom kole súťaže umeleckého prednesu poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Nádejní recitátori, budúci spisovatelia, milovníci umeleckého slova.

„Pod kritickým drobnohľadom“ našich slovenčinárov – Mgr. O. Černekovej,  Mgr. M. Ujháziovej súťažili študenti študijných odborov v kategóriách: v prednese poézie, prózy a novinkou je vlastná tvorba „nádejných spisovateľov“.

Z celkového počtu 27 žiakov ocenenie získali nasledovní recitátori:

1.kategória – prednes poézie:

              1.miesto: Dodek – ll. AM

              2.miesto: Vesová – lll.AP

             3.miesto: Pirošová – IV. BP

 

2.kategória – prednes prózy:

             1.miesto: Ladňák – III. AP

            2., 3.miesto – neudelené

 

Vlastnou tvorbou sa prezentovali všetci zúčastnení žiaci, v básňach prejavili svoje pocity, túžby a myšlienky súčasného mladého človeka. Patrí im veľká vďaka, odmenení boli vecnými cenami a povzbudením v ďalšej tvorivej činnosti.         

Víťazom srdečne blahoželáme a zároveň nás hreje dobrý pocit, že kladný vzťah k našej ľubozvučnej slovenčine stále pretrváva.