Ocenenie

Dňa 11. januára 2017 sa v Novej synagóge na ulici J. M. Hurbana v Žiline konalo podujatie pod názvom „Región v pohybe“, ktoré organizovala Nadácia Kia Motors Slovakia.

Na tomto podujatí Nadácia Kia Motors Slovakia hodnotila prvý rok svojej činnosti. Celé podujatie bolo spríjemnené bohatým kultúrnym programom (vystúpil detský folklórny súbor Turiec, folklórny súbor Majerán a folklórny súbor Lúčan), no hlavným bodom samotného podujatia bolo vystúpenie speváčky Márie Čírovej a oceňovanie v troch kategóriách  – kategória „Najaktívnejší dobrovoľník“, kategória „Projekt s najväčším prínosom“ a kategória „Tvorivá organizácia“. Oceňovali sa projekty, ktoré boli podporované Nadáciou Kia Motors Slovakia. Celkový počet projektov bol 160.

Ocenenie získalo aj naše Občianske združenie Prekonať bariéru – škola pre Európu v kategórii „Tvorivá organizácia“ za projekt „Mobilná škola šmyku“. Ocenenie prevzala predsedníčka združenia Ing. Mária Vítová, PhD.

Sme radi, že bola ocenená aj náročná práca v združení.

Občianskemu združeniu prajeme ešte veľa takých krásnych a príjemných okamihov.

Ing. Mária Vítová, PhD.