Biblická olympiáda

Dňa 12. 12. 2016 sa v zasadacej miestnosti Dopravnej akadémie v Žiline konalo školské kolo Biblickej olympiády. Zúčastnilo sa jej 19 žiakov z prvých a druhých ročníkov.

Súťaž pozostávala z týchto častí:

  • testy
  • nájdi logické súvislosti medzi príslušnými stĺpcami
  • urči situáciu na obrázku
  • kto to povedal
  • práca s biblickým textom
  • písmenový labyrint
  • osemsmerovka

 

  1. miesto: Helena Bušková – II.BP
  2. miesto: Jozef Krňa – I.AM
  3. miesto: Samuel Berešík – II.BM

 

Víťazi budú našu školu reprezentovať v ďalšom kole tejto súťaže.

Gratulujeme!