9. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

re20161125_121558OSJL je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl.

Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov, zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.

O to sa snažili aj naši študenti 1.-4. ročníka študijných odborov – posledný novembrový týždeň.

Súťažili v dvoch kategóriách: A- 3.-4. ročník a B- 1.-2.ročník

Úlohy boli rozdelené do dvoch častí:

1.časť – práca s textom/ porozumenie, analýza/

–písomná časť/tvorba vlastného textu/

2.časť– ústna/využitie prozodických vlastností reči, prednes naspamäť/

Školská komisia OSJL- Mgr. O. Černeková, Mgr. Z. Bučková, Mgr. Z. Majchráková, Mgr. J. Zaťko dôsledne posúdila úlohy súťažiacich, na základe získaných bodov vyhodnotila najlepších študentov, ktorým boli udelené diplomy a vecné ceny.

A tu sú výsledky:

kategória A:/3.-4.ročník/

  1. miesto – T. Hajková IV. AP
  2. miesto – S. Urbaniková IV. DP
  3. miesto – M. Kocúrová III. AP

kategória B:/1.-2. ročník/

  1. miesto – H. Bušková II. BP
  2. miesto – S. Privarová II. BP
  3. miesto – S. Papaj I. AM

Víťazom blahoželáme, ďakujeme aj ostatným zúčastneným študentom a veríme, že aj 10. ročník OSJL bude úspešný a prehĺbi  záujem o náš materinský jazyk.

re20161125_121613 received_1218047684901015 received_1218047741567676 received_1218047771567673