Odborná exkurzia v COOP Jednote – Logistickom centre, a. s.

51Dňa 27. 10. 2016 sa žiaci III.AP triedy dopravnej akadémie pod vedením Ing. Nogovej a Mgr. Štalmachovej zúčastnili odbornej exkurzie v COOP Jednote – Logistickom centre, a. s. v Hornom Hričove.

COOP Jednota – Logistické centrum, a. s. vzniklo v roku 2008.  V roku 2013 sa z neho po ukončení činnosti vlastného veľkoobchodného skladu realizujú expedície tovaru pre maloobchodné predajne.

Logistické centrum je najnovším a najväčším logistickým centrom v rámci družstiev na Slovensku v systéme najväčšieho domáceho obchodného reťazca. Hlavnou činnosťou spoločnosti je nákup a distribúcia potravinárskeho a priemyselného tovaru pre 325 maloobchodných predajní 4 spotrebných družstiev COOP Jednota: Žilina, Čadca, Martin a Prievidza. Jeho zakladajúcimi akcionármi sú uvedené spotrebné družstvá. Maloobchodné predajne akcionárov zásobuje širokým sortimentom čerstvého a kvalitného potravinárskeho tovaru (suchého, chladeného – prevažne mliečneho sortimentu, ovocia, zeleniny) a drogériového tovaru. Je najväčším dodávateľom akcionárov s počtom nad 10 600 položiek. Úlohou expedície tovaru z logistického centra je jeho efektívnejší nákup a práce s prebratím v maloobchodných predajniach.

Hlavnou črtou systému COOP Jednota Slovensko je snaha predávať čo najviac kvalitných domácich potravín od slovenských výrobcov. Je to preto, aby sa  podporil  predaj slovenských výrobkov a prispelo sa tak k lepšej ekonomickej situácii a konkurencieschopnosti na našom trhu. Takmer 66 % potravín predávaných v maloobchodných predajniach COOP Jednota Žilina  bolo za I. polrok 2016 vyrobených na Slovensku.

V priebehu odbornej exkurzie nás priestormi veľkoobchodného skladu sprevádzal manažér tohto skladu p. Marián Matejovič. Zamerali sme sa na činnosti skladových operácií v praxi. Prechodom cez určené priestory skladu sme videli uskladnený paletizovaný tovar, uložený podľa druhov suchého tovaru v regáloch a v klietkach, ovocie a zeleninu v prepravkách, manipulačné plochy pre pohyb mechanizačných zariadení, plochy príjmu tovaru na jednej strane skladu, expedície na druhej strane skladu, plochy balenia, administratívne priestory. Väčšie maloobchodné predajne si chýbajúci tovar z veľkoobchodného skladu objednávajú prostredníctvom softvéru, menším je pridelený. Príslušní pracovníci skladu tovar skompletizujú podľa potrieb predajne – t.j. na europalete sú uložené rôzne druhy tovaru. Takto prichystaná europaleta, vrátane tovaru, sa naloží do príslušného cestného dopravného prostriedku, a potom sa tovar prepraví do potrebnej maloobchodnej predajne. Vodič nasledovne vyzdvihne obaly a prepravky, prepraví ich späť do veľkoobchodného skladu, aby sa uskladnili v sklade obalov. Dozvedeli sme sa, že dodávatelia tovaru veľkoobchodného skladu sú z územia celého SR. Po prijatí tovaru do príslušného softvéru v sklade sa vytlačí štítok na tovar, pod označením  ktorého je tovar evidovaný. Po prejdení vnútorných priestorov veľkoobchodného skladu sme sa presunuli do vonkajšieho skladu – skladu obalov. V sklade obalov sa uskladňujú europalety a prepravky, potrebné pre manipuláciu s tovarom, zároveň sa tu opravujú europalety. Exkurzia poskytla žiakom príležitosť overiť si svoje poznatky získané v škole s praxou.

52 53 54