Odborná exkurzia – Farma Papradno

novy-obrazokDňa 19. 10. 2015 sa trieda II. BP  študijný odbor dopravná akadémia  zúčastnila s pedagogickým dozorom Ing. Janou Kostolnou a Ing. Martinou Čelkovou odbornej exkurzie v Agrofarme Papradno. Obec Papradno je lokalizovaná v regióne, ktorý má bohaté možnosti turistiky, športu a kultúrneho vyžitia a ďalších zaujímavých aktivít, ktoré sú ideálnou príležitosťou k vidieckemu turizmu a aktívnemu oddychu.

Majiteľka penziónu pani Beníková, súkromne hospodáriaca roľníčka a súčasne úspešná podnikateľka v agroturizme, nás pozvala na prehliadku agrofarmy, kde chová ovce, kravy, kone – jazdecké i ťažné, poníky, vyrába syr, oštiepky, bryndzu a prevádzkuje jazdenie na koňoch. Bola to veľmi názorná ukážka fungovania agroturistiky.

V pohostinskom zariadení Koliba – štýlovej drevenej stavbe s veľkým zastrešeným altánom nám pani Beníková rozprávala o svojich začiatkoch v podnikaní, o problémoch a úspechoch, o prevádzke agrofarmy, organizovaných akciách a o jej vízii – agroturistike. Pochválila sa nám novinkou, ktorú plánovala už veľmi dlho – šiestimi krásnymi štýlovými izbami na poschodí koliby. Výhľad z izieb na prekrásne horské lúky a pasienky bol pre všetkých zážitkom. Žiaci sa veľmi aktívne zapájali do diskusie, zaujímali sa o vidiecky turizmus a agroturistiku. V štýlovej drevenici sme vyskúšali výborné  bryndzové halušky, pirohy a vyprážaný syr. Plní zážitkov sme sa v popoludňajších hodinách vrátili domov.

img_1220 img_1221 img_1223 img_1225