Deň narcisov

II.APDeň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala  už po 20-ty krát.

15. apríla 2016 zaplavili ulice miest a obcí žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril  podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí  bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomohol  nazbierať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Našim dobrovoľníkom z dopravnej akadémie  sa podarilo vyzbierať spolu 1145 eur, ktoré sme zaslali na účet Dňa narcisov.

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí prispeli finančnou čiastkou (192 eur) a podporili tak dobrú myšlienku.

Poďakovanie patrí aj našim dobrovoľníkom ( II.AP – Ján Molko, Lukáš Vlček, Patrik Minárik, Gabriela Milová, Ingrid Taračová, Adriána Buchtová, Daniela Holešová, Barbora Dudáková ,   III.BP – Júlia Niníková, Ivana Strýčková, III.DP – Nikola Melová,  Alexandra Horvátová, Monika Kopásková, Mária Veronika Haščíková, Emília Šimášková) , ktorí reprezentovali našu školu na verejnosti .