Hviezdoslavov Kubín

DSCN4568Vyšný Kubín. Hájnikova žena. Ežo Vlkolinský. Sú úzko späté s velikánom slovenskej realistickej literatúry – P. O. Hviezdoslavom.

Na jeho počesť sa každoročne, na všetkých stupňoch základných a stredných škôl, koná recitačná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Víťazi školských kôl postupujú do okresných, krajských a celoslovenských kôl.

Nebolo to inak ani v našej škole. Aj my máme umelecky nadaných žiakov, ktorí sa 13. 2. 2015 zúčastnili školského kola spomínanej súťaže.

Úvodný vstup patril J. Piatkovi z III. AP, ktorý slovom a ukážkami prezentoval život a literárnu tvorbu P. O. Hviezdoslava. A mohlo sa recitovať.

Odborná porada – Mgr. O. Černeková, Mgr. M. Ujháziová, Mgr. J. Zaťko – zhodnotila prejav a celkový umelecký prednes každého súťažiaceho, a to v nasledujúcich kategóriách:

kategória – poézia

  1. miesto: Marta Vesová, I. AP
  2. miesto: Veronika Pokryvková, III. DP
  3. miesto: Nikola Kostelná, II. AP

 

kategória – próza

  1. miesto: Barbora Dubošová, III. DP

 

kategória – vlastná tvorba

  1.  miesto: Jakub Pešula, III. AP
  2. miesto: Dušan Jurko, III. BP

 

Všetkým zúčastneným a víťazom jednotlivých kategórií blahoželáme. Do okresného kola postupuje víťazka I. kategórie – Marta Vesová z I. AP.