TECHNICKÁ OLYMPIÁDA

DSC_3463Dňa 03.12.2014 sa v dopravnej akadémii konal už 5. ročník okresného kola Technickej olympiády .  Súťaže sa zúčastnili žiaci žilinských základných škôl a osemročných gymnázií.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách:

Kategória A pre žiakov 8.a 9. ročníkov ZŠ a 3.a 4. ročníkov OG- prebiehala ako súťaž dvojíc.

Kategória B pre žiakov   5. a 7. ročníkov ZŠ  a 3.a 4. ročníkov OG- prebiehala ako súťaž jednotlivcov.

Súťaž pozostávala, tak ako každý rok,  z teoretickej časti – tu si žiaci overili svoje teoretické vedomosti  pri riešení vedomostných testov a praktickej časti, kde si vyskúšali svoju zručnosť a fantáziu.

Súťažiaci kategórie A zhotovovali podľa technického výkresu výrobok pod názvom „ Držiak vidlicových kľúčov „.

Súťažiaci kategórie B vyrábali „ raketoplán“ .

Všetci zúčastnení preukázali svoje vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, k čomu im blahoželáme a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie!

Pre výslednú listinu klikni SEM

DSC_3459 DSC_3463 DSC_3465 DSC_3458 DSC_3451