Odborná exkurzia Agrofarma Papradno

IMG_0415Dňa 9. 10. 2014 sa triedy II. DP a  III.DP študijný odbor dopravná akadémia so zameraním na cestovný ruch zúčastnili odbornej exkurzie na agrofarme v Papradne. Obec Papradno je lokalizovaná v regióne, ktorý má bohaté možnosti turistiky, športu a kultúrneho vyžitia a ďalších zaujímavých aktivít. Javorníky ponúkajú podmienky, ktoré sú ideálnou príležitosťou k vidieckemu turizmu a aktívnemu oddychu.

Agropenzión sa nachádza v hornatej oblasti Javorníky. Je vhodný na rekreáciu rodinného charakteru ako aj na usporiadanie rôznych akcií. Majiteľka penziónu pani Beníková, súkromne hospodáriaca roľníčka a súčasne podnikateľka v agroturizme, nás pozvala na prehliadku agrofarmy, kde chová ovce, kravy, kone – jazdecké i ťažné, poníky,  vyrába syr, oštiepky, bryndzu a prevádzkuje jazdenie na koníkoch.

V pohostinskom zariadení Salaš – štýlovej drevenej stavbe s veľkým zastrešeným altánom nám pani Beníková rozprávala o svojich začiatkoch v podnikaní, o problémoch a úspechoch, o prevádzke agrofarmy a o svojich budúcich plánoch. Žiaci sa veľmi aktívne zapájali do diskusie, pýtali sa na rôzne zaujímavosti súvisiace s vidieckym turizmom a agroturistikou. V štýlovej drevenici sme vyskúšali výborné ozajstné bryndzové halušky, parené buchty i ovčí syr. Plní zážitkov sme sa v popoludňajších hodinách vrátili domov.

IMG_0424 IMG_0427 IMG_0432 IMG_0415