Fotografická súťaž – Krásy prírody

Fotografie súťažiacich:

Pôvodný článok:

Zima bola tohto roku skoro bez snehu, preto nemôžeme vyhlásiť súťaž o najkrajšiu zimnú krajinku. Nebuďte smutní, súťaž bude a môžete použiť aj zimné fotografie!

Dopravná akadémia vyhlasuje súťaž pre žiakov našej školy v umeleckej fotografii na tému: Krásy prírody. Súťažné fotografie, čiernobiele aj farebné,v elektronickej forme, správne otočené a označené menom a triedou, posielajte na krasyprirody@centrum.sk. Každá fotografia musí byť originálna, nie stiahnutá z internetu. Uzávierka súťaže je dňa: 1. mája 2014

 Prajem veľa zážitkov pri fotografovaní  !

Liahnutie krásy , Zdenka Dubovická, 1.AU

fott