MATURITA 2024 – ústna forma internej časti maturitnej skúšky

Milé maturantky, milí maturanti,

prajeme Vám úspešné zvládnutie ústnych maturitných skúšok.

V prílohách nájdete podrobné informácie ku konaniu ústnej formy internej časti MS. Dôkladne si ich preštudujte.

Harmonogram