Krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti

Nový obrázokVo štvrtok 27. marca 2014 sa konala v Strednej odbornej škole elektrotechnickej Liptovský Hrádok krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti.  Do krajskej prehliadky z okresného kola postúpili dve súťažné práce z nasledovných súťažných odborov:

Odbor  01  Problematika voľného času

Názov práce: Estetizácia pracovného prostredia

Autor: Michal Meško, III.BU

Odbor 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

Názov práce: Označovanie pneumatík

Autor a spoluautor: M. Gloviak, J. Hôrečný, II.AM

Práca Michala Meška z III.BU sa v krajskej prehliadke umiestnila na prvom mieste a postupuje do celoštátnej prehliadky SOČ, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. –  25. apríla 2014 v Strednej odbornej škole Stará Ľubovňa.

Výhercovi srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov pri obhajobe práce v celoštátnom kole SOČ.

P1020420 P1020425 P1020426P1020429