3. ročník vianočného turnaja vo futsale O pohár riaditeľa školy

vianočný futsal 2013 049Dňa 12. 12. 2013 sa uskutočnil už tretí ročník vianočného turnaja vo futsale O pohár riaditeľa školy,  ktorý sa konal v Dopravnej akadémii v Žiline, Rosinská cesta 2. Uvedeného turnaja sa zúčastnilo 170 študentov z 28 tried dopravnej akadémie.

Poďakovanie patrí všetkým študentom , ktorí sa zúčastnili uvedeného turnaja. Na výbornom 1. mieste sa umiestnili žiaci triedy II. CP, ktorí získali víťazný pohár. Na 2. mieste sa umiestnili žiaci III.AP a 3. miesto získali žiaci I. BN.

vianočný futsal 2013 003 vianočný futsal 2013 006 vianočný futsal 2013 013 vianočný futsal 2013 048 vianočný futsal 2013 028 vianočný futsal 2013 052 vianočný futsal 2013 049