Medzinárodné predtestovanie žiakov z anglického jazyka

titulka26.03.2013 sa v počítačovej učebni  A109 už po tretíkrát uskutočnilo Oxford predtestovanie žiakov z anglického jazyka, ktoré je súčasťou výskumu vydavateľstva  Oxford University Press k novým online testom. Tak, ako aj minulý rok, táto udalosť vznikla na základe žiadosti o spoluprácu zo strany Oxford English Testing. Predtestovania sa  zúčastnilo 40 študentov prvých ročníkov študijných odborov, ktorí si vyskúšali 40 minútový online test, zameraný predovšetkým na počúvanie s výberom a priraďovaním odpovedí.

Najlepšie výsledky „96%“ dosiahli  študenti Tatiana Frištíková (I. DP), Kristína Škorubová (I.AP), „88%“ Jakub Pešula (I.AP) a „84%“ Jozef Hôrečný (I. AM), Adam Miškovčík (I.AM).

Touto cestou ďakujeme testovaciemu tímu z vydavateľstva Oxford University Press za oslovenie a spoluprácu, všetkým súťažiacim za účasť, predvedený výkon a tešíme sa na ďalšie podobné súťaže.

a