Medzinárodné predtestovanie žiakov z anglického jazyka

titulkaDňa 14.03 2014 sa v učebni A 109 už po šiesty raz konalo tzv. Oxford predtestovanie zamerané na online testovanie v anglickom jazyku. Tentoraz si test vyskúšalo 43 študentov druhých a tretích ročníkov študijných odborov. Podobne ako na maturite, aj tento test bol zameraný na úlohy s výberom odpovedí a následné čítanie s označovaním a doplňovaním správnych odpovedí. Pokračovať v čítaní „Medzinárodné predtestovanie žiakov z anglického jazyka“

Cambridge deň

1Dňa 23.10.2013 sa v rámci anglického projektu Penfriends konal v našej škole tzv. Cambridge day na počesť stého výročia celosvetovo známych Cambridge certifikátov. Akcia sa konala v zasadačke Dopravnej akadémie v Žiline, kde žiaci I.DP a IV.BP pod vedením učiteľov Mgr. Saláta a Mgr. Makúchovej pracovali na tematických projektoch. Pokračovať v čítaní „Cambridge deň“

Oxford predtestovanie

oxford pics2Dňa 22.10 2013 sa v učebni A 109 už po piaty raz konalo tzv. Oxford predtestovanie zamerané na online testovanie v anglickom jazyku. Tentoraz si test vyskúšali žiaci štvrtých ročníkov študijných odborov a nadstavbového štúdia. Test pozostával z dvoch častí: úvodné gramatické úlohy s výberom odpovedí a následný odposluch s označovaním správnych odpovedí. Pokračovať v čítaní „Oxford predtestovanie“

A Visit from Ireland

titulka27th September 2013 – We welcomed in our school a respectable guest from Ireland, Mr. Robert Pinkerton. He had gladly accepted our invitation and led the discussion with our fourth grade students from IV.AP and IV.BP classes. The conversation was conducted in English and was the enormous enrichment for students who are preparing for the leaving exam. The students exercised their knowledge and skills, the ability to communicate but also to listen intently. The mix of two cultures created a pleasant and decent atmosphere. Pokračovať v čítaní „A Visit from Ireland“

Návšteva z Írska

titulkaDňa 27.09 2013 navštívil našu školu vzácny hosť z Írska – Robert Pinkerton. Ochotne prijal pozvanie na besedu so žiakmi štvrtých ročníkov študijného odboru IV.AP a IV.BP. Konverzácia prebiehala v anglickom jazyku a bola nesmiernym obohatením pre študentov, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku. Využili tak svoje vedomosti a zručnosti, schopnosť konverzovať, ale aj sústredene počúvať. Zmiešanie dvoch kultúr vytvorilo príjemnú a dôstojnú atmosféru. Pokračovať v čítaní „Návšteva z Írska“

Medzinárodné predtestovanie žiakov z anglického jazyka

titulka26.03.2013 sa v počítačovej učebni  A109 už po tretíkrát uskutočnilo Oxford predtestovanie žiakov z anglického jazyka, ktoré je súčasťou výskumu vydavateľstva  Oxford University Press k novým online testom. Tak, ako aj minulý rok, táto udalosť vznikla na základe žiadosti o spoluprácu zo strany Oxford English Testing. Predtestovania sa  zúčastnilo 40 študentov prvých ročníkov študijných odborov, ktorí si vyskúšali 40 minútový online test, zameraný predovšetkým na počúvanie s výberom a priraďovaním odpovedí. Pokračovať v čítaní „Medzinárodné predtestovanie žiakov z anglického jazyka“