Dve v jednom – dve exkurzie – 27.03.2013 v Krajskej knižnici a Makovického dome v Žiline

image

Tento rok si pripomíname 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. A práve pri tejto príležitosti, študentom II.DP a II.BP a pedagógom Mgr. O. Černekovej a Ing. M. Gálffyovej, pripravila Krajská knižnica v Žiline zaujímavú prednášku spojenú s historickými knihami, videofilmom o slovenských vierozvestcoch – sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorých poslanie je nám všetkým známe. Nielen zo školských učebníc, ale aj z rôznych iných historických dokumentov a z našich kultúrnych pamiatok.

Vynikajúceho lektora knižnice dopĺňali svojimi vedomosťami aj naši žiaci. Tí najlepší získali aj čitateľský preukaz na jeden rok úplne zadarmo. Zaujali ich aj jednotlivé oddelenia knižnice, ktoré môžu byť inšpiráciou ich ďalšej návštevy.

Aké by to bolo, v predveľkonočnom období, nenavštíviť výstavu v Makovického dome? Uhádli ste! Zameraná bola na veľkonočné sviatky – ich výzdobu. Medzi exponátmi nechýbali tradičné veľkonočné vajíčka zdobené rôznymi pôvodnými, ale i modernými technikami, drôtené misy, maľby, výrobky zo šúpolia, tkané koberce a obrazy, ale aj drevorezby so sakrálnou tematikou.

Obe exkurzie nás všetkých duchovne obohatili a inšpirovali k zachovávaniu duchovných hodnôt našich predkov.