BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 17. 12. 2013 sa v zasadacej miestnosti Dopravnej akadémie v Žiline konalo školské kolo Biblickej olympiády. Zúčastnilo sa osem trojčlených družstiev z prvých a druhých ročníkov. Súťaž pozostávala z týchto častí:

Čítať viac