Mladý Slovák 2016 – školské kolo vedomostnej súťaže

Jakub Kováč a Dávid Kadlec postupujú do krajského kola súťaže Mladý Slovák, ktoré sa uskutoční 9. júna 2016 v kongresovej sále Úradu ŽSK. Školské kolo súťaže sa uskutočnilo 13. apríla 2016 a zúčastnili sa ho žiaci 2. a 3. ročníkov. Vedomostná súťaž prispela k formovaniu slovenského patriotizmu a vlastenectva. Súťažiaci preukázali vedomosti a záujem o tradície, kultúru a históriu slovenského národa.  Odborná komisia – Mgr. Oľga Černeková, Mgr. Zuzana Majchráková, Mgr. Marta Ujháziová – rozhodla  na základe výsledkov získaných v písomnom vedomostnom teste o umiestnení:

  • 1. miestoJakub Kováč  ( II. CP )
  • 2. miestoDávid Kadlec ( II. BP )
  • 3. miestoMatej Lopušan ( III. CP )

 

Víťazi boli odmenení vecnými cenami a diplomami.