Odborná exkurzia

exkurziaDňa 14. apríla 2016 sa žiaci z tried IV. AP a IV. BP spolu s pedagógmi Mgr. A.  Medviďovou a s Ing. E. Rezníčkovou  zúčastnili odbornej exkurzie na tému „Logistika“vo firme  INA Kysuce, spol. s r.o. v Kysuckom Novom Meste.  

Firma INA Kysuce, spol. s r.o. je strojárska firma zameraná na výrobu guľkových ložísk a ložiskových jednotiek pre oblasť Industrie a Automotive. Je súčasťou nadnárodnej spoločnosti Schaeffler. Medzi jej najvýznamnejších zákazníkov patria firmy BMW, Daimler, Volkswagen, Porsche a Tesla.

Schaeffler je so svojimi značkami INA, LuK a FAG popredným dodávateľom pre automobily a priemysel. Technologický koncern predstavuje najvyššiu kvalitu a inovačnú silu. S presnými komponentami a systémami v motore, prevodovke a podvozku, ako aj v riešeniach valivých ložísk pre množstvo priemyselných aplikácií má Schaeffler Group rozhodujúci prínos pre mobilitu zajtrajška.

Žiaci sa v  odbornej prednáške dozvedeli o histórii , dnešnej situácii a o víziách do budúcnosti.  Vo firme sa zabezpečujú a sledujú všetky logistické reťazce dôležité pre firmu, ktoré sa týkajú zásobovania, transformačného cyklu a dodávok hotových výrobkov zákazníkom. Zoskupuje sa tu  zásobovacia logistika, výrobná logistika a odbytová logistika. Žiakom boli prezentáciou a výkladom vysvetlené logistické funkcie:

Optimalizačná funkcia, ktorej  snahou je optimalizovať technologické, technické, ekonomické a ďalšie procesy – snaha o unifikáciu.

Miera obsluhy zákazníka – na ňu pôsobia 3 hlavné faktory ako dodacia lehota, pružnosť, spoľahlivosť dodávky.

Sledovanie vzniku nákladov – jedná sa o optimalizovanie dvoch  typov nákladov:

Logistických – náklady na riadenie a vytvorenie logistického systému, náklady na zásoby, náklady na skladovanie, dopravné náklady a náklady na manipuláciu (obaly…).

Nákladov deficitu – tieto vznikajú ako dôsledok nedostatočnej obsluhy (penále, pokuty, strata zákazníka a pod.).

O tom, že prednáška zaujala našich maturantov, svedčili aj  ich otázky prednášajúcemu  k danej problematike.

exkurzia foto