Krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti

IMGGGGNaši študenti získali  5. miesta

V utorok 5. apríla 2016  sa konala v Spojenej škole Kysucké Nové Mesto krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti.  Do krajskej prehliadky z okresného kola postúpili dve súťažné práce z odboru 01- Problematika voľného času – Bronislava Ponechalová, III.BP – Náramok, využitie techniky viazania v móde a odboru 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie – Tatiana Pagáčová, Jakub Romšák, III.BP Región Kysuce, súbor pracovných listov.

Obidve práce sa v krajskej prehliadke umiestnili na piatom mieste, a preto nepostupujú do celoštátnej prehliadky SOČ.

Riešiteľom prác srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

IMG_20160405_091626 IMG_20160405_163731 IMG_20160405_170850 IMG_20160405_170959