Technická výchova žiakov ZŠ Turie

DSCF5248V rámci COVaP a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) sme v dňoch 01.04.2016 a 08.04.2016 v Školských dielňach, Košická 2, zabezpečili časť vyučovacieho predmetu Technická výchova pre 27 (13 a 14) žiakov Základnej školy Turie. Je to určitá forma spolupráce medzi ZŠ a  dopravnou akadémiou v zmysle uvedeného projektu. Výučba prebiehala v priestoroch dielní I. ročníka a bola zameraná na získanie vedomostí a odborných zručností pri ručnom spracovaní materiálov. Žiakom sa venovali majstri odbornej výchovy p. Ing. Peter Balát, p.  Martin Remiš, a p. Ladislav Schmidt. Získané vedomosti a zručnosti majú pomôcť žiakom ZŠ pri výbere budúceho povolania. V tejto forme spolupráce so ZŠ chceme i naďalej pokračovať, pričom sa chceme sústrediť najmä na pilotné školy v rámci projektu RSOV.

DSCF5175 DSCF5179 DSCF5241 DSCF5243 DSCF5245