Prezentácia Colnej správy

DSCF3720Dňa 16.10.2013 našu školu navštívili príslušníci Colného úradu v Žiline, aby našich žiakov oboznámili s colnou problematikou a predviedli technické vybavenie v praxi. V úvode porozprávali o náplni svojej činnosti a potom názorne predviedli technické prostriedky, ktoré používajú pri výkone ich profesie napríklad skenovanie batožiny mobilným kontrolným skenovacím systémom. Pokračovať v čítaní „Prezentácia Colnej správy“

Autosalón – AUTOSHOW NITRA 2013

DSC_0395Na výstavisku  Agrokomplex v Nitre  prebiehal v dňoch 3. 10. –  6. 10. 2013 tradičný autosalón, na ktorom  sa predstavilo vyše 20 značiek automobilov. Naši študenti  z tried II. CP a IV. CP navštívili podujatie 4. októbra 2013 a mali  možnosť vidieť osobné,  úžitkové, nákladné automobily, dopravnú techniku, autopríslušenstvo, servisnú i garážovú  techniku.  V porovnaní s minulým rokom pribudli značky  Volkswagen  a Škoda. Pokračovať v čítaní „Autosalón – AUTOSHOW NITRA 2013“

Návšteva medzinárodného dopravného veľtrhu

DSC07898Dňa 8. 10. 2013  žiaci študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy (II.AP, II.BP, IV.AP) pod vedením Ing. Remetovej a Ing. Rezníčkovej navštívili medzinárodný dopravný veľtrh EUROTRANS v Brne.

Myšlienkou tohto veľtrhu bolo spojiť všetky odbory a druhy dopravy do jedného projektu, takže žiaci mali možnosť získať informácie zo širokej oblasti zabezpečenia dopravného a prepravného procesu v jednotlivých druhoch osobnej i nákladnej dopravy, Pokračovať v čítaní „Návšteva medzinárodného dopravného veľtrhu“

Deň otvorených dverí 2013

DSCF35888. októbra 2013 sa v Dopravnej akadémii, Rosinská cesta 2, Žilina uskutočnil DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ  pre žiakov deviatych ročníkov.

Našu školu navštívilo približne  190 žiakov základných škôl  Medzi hosťami boli aj výchovné poradkyne a rodičia. Prítomných  privítal riaditeľ školy Ing. Rudolf Michalec, ktorý ich  oboznámil so študijnými a učebnými odbormi pre školský rok 2014/2015. Pokračovať v čítaní „Deň otvorených dverí 2013“

A Visit from Ireland

titulka27th September 2013 – We welcomed in our school a respectable guest from Ireland, Mr. Robert Pinkerton. He had gladly accepted our invitation and led the discussion with our fourth grade students from IV.AP and IV.BP classes. The conversation was conducted in English and was the enormous enrichment for students who are preparing for the leaving exam. The students exercised their knowledge and skills, the ability to communicate but also to listen intently. The mix of two cultures created a pleasant and decent atmosphere. Pokračovať v čítaní „A Visit from Ireland“