Mikuláš v Bytči 2017

Dňa 5. decembra 2017 sa študenti z triedy III.AP pod pedagogickým vedením Mgr. Medviďovej, Mgr. Kyklošovej Mgr. Černekovej rozhodli spríjemniť deň žiakom zo Špeciálnej základnej školy internátnej v Bytči.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Ai1noX_1xv8

Naši študenti si pripravili divadelné predstavenie „Vlk a kozliatka“, ktoré sa žiakom veľmi páčilo. Potom veľkým potleskom a krikom privítali Mikuláša, pre ktorého si pripravili rôzne básničky a pesničky. (O zostavenie scenára sa zaslúžil Timotej Pustaj z II.AP, role Mikuláša sa zhostil Dávid Brezina, III.AP). Mikuláš deti odmenil balíčkami a študentky z III.AP prezlečené za anjelov a čerta odmeňovali žiakov darčekmi v podobe hračiek a knižiek. O hudobný program sa postaral Matúš Tichý z I.BM, ktorý nám všetkým na harmonike zahral najznámejšie vianočné koledy.

Ďakujeme všetkým (pedagogickým zamestnancom a študentom), ktorí sa zapojili do našej zbierky, či už vo forme finančného príspevku, hračiek i detských knižiek.

Rovnako ďakujeme študentovi Tomášovi Michalíkovi z III.AP, ktorý vytvoril krátke video z takto príjemne stráveného dňa.

Veríme, že sa žiakom zo Špeciálnej základnej školy program páčil a budú na tento príjemný deň ešte dlho spomínať.

 

Video si môžete pozrieť tu: