Webinár – Tradičné podnikanie netradične

Dňa 11. decembra 2017 sa 21  študentov programov JA Aplikovaná ekonómia z III. AP  a JA Podnikanie v cestovnom ruchu z III. BP zúčastnili online webinára pod názvom Tradičné podnikanie netradične, ktoré pripravilo JA Slovensko v spolupráci s partnermi.  

Webinár sa realizoval v rámci projektu Podpora inovácií v podnikaní. Na webinári predstavili svoj podnikateľský koncept 3 odborníci z praxe – Miroslava  Kosečková, marketingový koordinátor ČR/SR predstavila firmu Monsanto zameriavajúcu sa na poľnohospodárstvo, Mgr. Barnabáš Kováč predstavil inovatívne aspekty podnikania v poľnohospodárstve a Ing. Darina Tomajková predstavila podnikanie v cestovnom ruchu. Študenti sa dozvedeli, prečo sa rozhodli pre podnikanie v danej oblasti, ako sa odlišujú od ostatných, o ich profesijnej praxi a o tom, aké výzvy museli prekonávať. Podnikatelia prezradili, ako dokázali byť so svojimi produktmi a službami konkurencieschopní a aké sú trendy v ich oblasti.