Olympiáda ľudských práv

Dňa 7.12.2017 sa konalo školské kolo Olympiády ľudských práv.

Ľudské práva vypovedajú o dôstojnosti človeka, ich porušovanie  je útokom proti dôstojnosti, diskrimináciou, ktorá ľudskú dôstojnosť znehodnocuje a  ponižuje.

14 žiakov prvých až tretích ročníkov strávilo  príjemné dopoludnie v družnej debate na aktuálne témy.  Súťažiaci mali pripravené  prezentácie o ľudských právach, o slobode prejavu, domácom násilí, o práve na život, ale aj o  terorizme.

O tom , že sa mladí ľudia zaujímajú o dianie okolo seba a majú svoj vlastný názor, sa mala možnosť presvedčiť aj hodnotiaca  komisia v zložení PaedDr.Daubnerová,  Mgr. Černeková.

 Vyhodnotenie:

 1. miesto Helena Bušková  III.BP           

2. miesto Lukáš Makuka   II.BP

3. miesto Kučera Daniel   II.AP

 Všetkým súťažiacim  patrí poďakovanie za vzornú  prípravu a prezentáciu svojich prác.