Fyzikálna súťaž

Dňa 7. decembra 2017 sa uskutočnilo v dopravnej akadémii školské kolo fyzikálnej súťaže, ktorej sa zúčastnil  výber žiakov z tried študijných odborov. V testových otázkach z viacerých tematických celkov si 18 súťažiacich preverilo svoje vedomosti z doterajšieho štúdia fyziky.

Vedomostná úroveň a preukázané znalosti  boli vyrovnané, potvrdili   záujem žiakov o štúdium prírodných vied. Víťazi boli odmenení diplomami a vecnými cenami, ktoré im osobne odovzdala riaditeľka školy Ing. Mária Vítová, PhD.

Tešíme sa na ďalší ročník súťaže!

  1. miesto: Nikolas Balla           II. AM          44b
  2. miesto: Ľuboš Jánošík           II. BM           43b
  3. miesto: Ján Blaho                  III. BM           40b
burst
dav
dav