DOPRAVÁČIK

V týždni od 11.07.2016 do 15.07.2016 sa prihlásení žiaci základných škôl zúčastnili denného letného tábora pod názvom „DOPRAVÁČIK“, ktorý organizovalo Občianske združenie Prekonať bariéru – škola pre Európu. Každý deň mali naplánované rôzne aktivity a činnosti, ktorých sa zúčastňovali pod vedením svojich animátorov v priestoroch Dopravnej akadémie v Žiline.

Pracovali v dvoch skupinkách podľa vekového rozdelenia a počas celého týždňa prešli niekoľkými oblasťami. Mali možnosť overiť si svoje znalosti z problematiky dopravy, bezpečnosti, zdravotnej prípravy, zo strojárenskej oblasti, z lakovníctva, elektrotechniky a z oblasti ručných prác. Všetkými oblasťami prešli hravou formou, pri ktorej si rozšírili svoje vedomosti a otestovali svoje zručnosti.

Dúfame, že sa deťom aktivity páčili a budú s radosťou spomínať na chvíle strávené počas dní „DOPRAVÁČIKA“. Prajeme im príjemný zvyšok letných prázdnin.

Na záver si touto cestou dovoľujem poďakovať všetkým koordinátorom jednotlivých aktivít a kolegom za ich spoluprácu, láskavosť, ústretovosť, trpezlivosť a ochotu podieľať sa na chode „DOPRAVÁČIKA“ vo svojom voľnom čase.

Deň 1

Deň 2

Deň 3

Deň 4

Deň 5