Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Opäť sa hlási už 26. ročník celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Cieľom súťaže je rozvíjať záujem žiakov o slovenčinu, jej ľubozvučnosť, o významné udalosti zo života Slovákov, o kultúrne tradície a súčasné dianie formou slohových prác, o umelecké vyjadrenie myšlienok v podobe prozaických žánrov a básní.

Tento ročník sa bude niesť v znamení Roka slovenskej štátnosti, v ktorom si pripomíname 25. výročie vzniku Slovenskej republiky.

Ak máš chuť, zapoj sa aj Ty. Bližšie informácie získaš na hodinách SJL.