Keď sa vracajú do školy bývalí vynikajúci študenti

Jedným z  mimoriadne schopných a šikovných študentov – absolventov našej školy – je aj Ing. Michal Ballay, PhD., odborný asistent na Katedre technických vied a informatiky ŽU. 

Neprišiel sám, prišiel aj s dvoma spolužiakmi, aby porozprávali o FBI – Fakulte bezpečnostného inžinierstva  na Žilinskej univerzite v Žiline. Ich slogan „Študuj bezpečnosť, ovplyvníš budúcnosť“ žiakov zaujal. Hostia informovali našich štvrtákov o možnosti štúdia a praxi v zahraničí, o hasičskom športe, prednáškach a odborných kurzoch, ktoré si môže urobiť každý študent, ale aj o práci na vedeckých projektoch, športových dňoch fakulty, o klube absolventov a mnohých iných dôležitých veciach.

Študenti sa zaujímali o prijímacie konanie a jeho obsah, ako aj o termín podávania prihlášok. Dostali všetky potrebné informácie a tiež pozvánku na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať   12. 02. 2020. Bude to určite veľmi zaujímavá a mimoriadna skúsenosť, pretože pre návštevníkov chystajú veľké prekvapenie.

Srdečne ďakujeme za návštevu a tešíme sa na stretnutie v ďalšom školskom roku.