Školský výlet

Dňa 21. júna 2019 sa žiaci III. BP triedy spolu s pedagogickým dozorom Mgr. Martou Ujháziovou a Mgr. Máriou Sikorovou zúčastnili školského výletu, ktorého cieľom bolo navštíviť niektoré pamätihodnosti v Žiline. Zamerali sme sa na námestia v Žiline. Mnohí ani nevedia, že v Žiline je až sedemnásť námestí. Zamerali  sme sa na dve najznámejšie. Mariánske námestie alebo nazývané aj štvorcové, ktoré je v historickom centre Žiliny.

Stred mesta bol v roku 1987 zákonom Slovenskej národnej rady vyhlásený za Mestskú pamiatkovú rezerváciu, ktorú tvorí Mariánske námestie štvorcového tvaru rozmerov približne 100 x 100 metrov, deväť uličiek, ktoré z neho vychádzajú a ďalších dvanásť ulíc, ktoré tvoria kruh okolo námestia.

Mariánske námestie je typické svojimi domami, ktoré majú poschodie vysunuté na arkádach a pod nimi vznikli priestory podlubia, ľudovo nazývané „laubne.“V nich boli obchody a pracovali tam remeselníci. Domy majú dodnes zachované pôvodné, gotické pivnice. Vznik námestia sa datuje pred rok 1300. Všetky domy mali do požiaru v roku 1886 štítové strechy. Tieto sa dnes za pomoci Mesta Žilina obnovujú. Cez leto je celé námestie lemované terasami.

          Druhým najznámejším kultúr­nym centrom Žiliny je Námestie Andreja Hlinku. Ide o miesto pô­vodného koryta Váhu, ktoré Žilin­čania neskôr premenili na polia. „Pôvodné polia na námestí boli ča­som nahradené dláždenou plochou námestia. Ešte na začiatku 20. sto­ročia tadiaľ tiekol potok Všivák, ktorý je v súčasnosti vedený pod zemou. Námestie je pomenované po slovenskom buditeľovi Andrejovi Hlinkovi  a je súčasťou pešej zóny. Bronzová socha Andreja Hlinku bola odhalená v roku 1994, jej autorom je žilinský sochár Ladislav Berák. Na námestí sa nachádza stupňovitá fontána a budovy, v ktorých sídlia Považská galéria umenia (na budove je pamätná tabuľa pripomínajúca konanie výstavy maliarov v roku 1903), banky a obchodné centrum Mirage.

Počasie nám prialo, krásne, slnečné a študenti sa tešia, že si výlet zopakujú ešte raz.