Workshop Komunikácia a riešenie konfliktov

V utorok 14.11. 2023 sa žiaci z III.AP s vyučujúcou Mgr. Máriou Sikorovou zúčastnili v Krajskej knižnici v Žiline workshopu s názvom Komunikácia a riešenie konfliktov.

Workshop bol určený pre všetkých, ktorých zaujíma ako pracovať a komunikovať v skupine, ako riešiť konflikty a všetko, čo súvisí s prácou v skupine. Žiaci sa dozvedeli ako majú medzi sebou správne komunikovať a ako riešiť problémy. Využili pritom rôzne typy komunikácie v praxi. Dozvedeli sa ako emocionálna inteligencia ovplyvňuje sebauvedomenie a sebaovládanie človeka v rôznych situáciách. Počas workshopu robili aj aktivity v skupinách, pri ktorých si precvičili vzájomnú komunikáciu a spoluprácu. Účastníci workshopu mali na posilnenie a dodanie energie pripravené občerstvenie a za odmenu dostali aj sladké prekvapenie.

Z workshopu si žiaci odniesli veľa nových zaujímavých a praktických informácii.

Mgr. Mária Sikorová

Karolína Gregušová – III. AP