Súťaž Young Car Mechanic 2024 – regionálne kolo

Dňa 04.04.2023 sa vybraní žiaci, ktorí úspešne absolvovali teoretické kolo, spolu s vyučujúcim Ing. Matejom Kubišom, PhD. zúčastnili regionálneho kola európskej súťaže Young Car Mechanic, ktorá sa konala v meste Poprad.

Našu školu reprezentovali žiaci z tried:

Samuel Chovanec – IV.BM

Šimon Kavecký – IV.AM

Matúš Hoskovec – III.AM

Peter Majerčík – III.AM

Samuel Holánik – II.BM

Pre žiakov bolo pripravených 6 praktických stanovíšť, na ktorých sa museli popasovať s rôznymi úlohami ako napr. nastavenie rozvodového mechanizmu zážihového motora, kontrola spojkového mechanizmu nákladného vozidla od firmy ZF,  komplexná kontrola vozidla, nastavenie moderných svetlometov  a diagnostika vozidla za pomoci systému BOSCH.

            Dosiahnuté výsledky:

Do finálového kola postupovali žiaci z prvých troch miest. Naši žiaci spomedzi 20 súťažiacich skončili na nasledujúcich miestach:

2. miesto:  Peter Majerčík

3. miesto: Matúš Hoskovec

4. miesto: Samuel Holánik

5. miesto: Šimon Kavecký

7. miesto: Samuel Chovanec

Žiakom srdečne ďakujeme za reprezentáciu školy a dosiahnuté výsledky, postupujúcim Matúšovi a Petrovi prajeme veľa úspechov vo finálovom kole súťaže.

Viac info na: https://www.youngcarmechanic.sk/

                                                                                                           Ing. Matej Kubiš, PhD.