Mini Innovation Camp Košice

Dňa 5. apríla 2018 sa 2 študentky z III.BP – Vanesa Marčišová a Helena Bušková v rámci projektu Podpora inovácií v podnikaní pre študentov JA Podnikanie v cestovnom ruchu zúčastnili na súťaži Mini Innovation Camp.

Súťaž sa konala na úrade Košického samosprávneho kraja v Košiciach. Dievčatá pracovali v štvorčlenných zmiešaných tímoch, ktorých zloženie určilo JA Slovensko na riešení výzvy – Vymyslite inovatívny podnikateľský plán, ktorý pomôže rozvíjať cestovný ruch na Slovensku. Úlohou tímu bolo vypracovať návrh podnikania, ktorý podporí aktívny zahraničný cestovný ruch a vymyslieť unikátny produkt, ktorý by vyrábali alebo službu, ktorú by ponúkali. Súťažiaci museli nájsť inovatívne, finančne nenáročné a v praxi realizovateľné riešenie.

Na prezentáciu pred odbornou porotou mali stanovený limit 5 minút. Najlepšie 3 tímy získali hodnotné ceny. 2. miesto obsadil štvorčlenný tím DARKTURIZMUS, ktorého súčasťou bola aj naša študentka Vanesa Marčišová.

Vanesa krátko zhodnotila prezentáciu svojho tímu: „Úlohou nášho tímu bolo vymyslieť inovatívny podnikateľský plán, ktorý pomôže rozvíjať cestovný ruch na Slovensku. Preto sme sa rozhodli prísť s návrhom “Dark tourism” v prepojení s urbexom, ktorý mal nielen mladým ľuďom poskytovať adrenalín, poznávanie, ale aj určitú dávku vzrušenia. Vyhľadali sme  príklady opustených budov na Slovensku, ktoré sme stručne popísali. Keďže sme si založili CK, ktorá poskytovala  návštevu práve takýchto miest, budov, tak sme prezentovali, čo všetko je potrebné, aby sa vôbec takýto zájazd mohol uskutočniť (tým sme mysleli rôzne povolenia a dohody so súkromníkmi/obcou, ktorí budovy vlastnia ), nechýbal ani marketing a s tým spojená propagácia, zároveň sme uviedli výhody pre zákazníka, a ako bude z toho profitovať štát a tým  podporíme rozvoj CR .“

Vďaka tejto súťaži si študenti mohli precvičiť svoje komunikačné prezentačné zručnosti, vyskúšali si tímovú prácu pri riešení výzvy a spoluprácu s konzultantmi – mentori z praxe. Na základe výzvy im súťaž priblížila fungovanie firiem v reálnom podnikateľskom prostredí.