Deň otvorených dverí Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

foto ŽUStrojnícka fakulta Žilinskej univerzity dňa 20.11.2014 uskutočnila Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnili i žiaci našej školy z tried IV.CP – študijný odbor technika a prevádzka dopravy a II.AN – študijný odbor strojárstvo.

 

 

Program Dňa otvorených dverí :

  1. Úvodná prezentácia fakulty a študijných programov
  2. Prezentácia vybraných zástupcov potenciálnych zamestnávateľov absolventov ŽU
  3. Prehliadka vybraných laboratórií

Po prezentácii fakulty, v ktorej sa žiaci oboznámili s formou a dĺžkou štúdia, akreditovanými študijnými programami pre akademický rok 2015/2016 nasledovalo predstavenie internetového školského časopisu MIXMOTOR a informácie o spolupráci medzi ŽOS Trnava a  Žilinskou univerzitou.

Po získaných informáciách sme so žiakmi navštívili vybrané technické laboratóriá, kde si študenti univerzity môžu prakticky overovať svoje nadobudnuté teoretické vedomosti. Zaujímavosťou bolo pre nás navštíviť Katedru materiálového inžinierstva, kde sme si v laboratóriu svetelnej mikroskopie prezreli pripravované vzorky oceľových a liatinových materiálov. Na Katedre automatizácie výrobných systémov nás zaujalo i laboratórium automatizácie technologických procesov a výrobných systémov. Mali sme možnosť vidieť činnosť robotov a manipulátorov v strojárskej výrobe a taktiež CAD, CAM, CAD/CAM/CAE systémy , výrobu modelov, súčiastok pomocou 3D tlačiarní, meranie v strojárskej výrobe, paralelnú a servisnú diagnostiku motorových vozidiel, kontrolu brzdového systému koľajových vozidiel a iné zaujímavosti.

Deň otvorených dverí bol pre nás plný nových technických, teoretických i praktických poznatkov, ktoré žiaci môžu uplatniť po ukončení štúdia na našej škole.

P1020515 P1020517 P1020523 P1020526 P1020531 P1020532