DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

IMG_1354Dňa 6. októbra 2015 sa konal v Dopravnej akadémii v Žiline Deň otvorených dverí.

Tento deň bol pre 150 návštevníkov plný zážitkov a bohatého programu. Po privítaní a príhovore riaditeľa školy Ing. Rudolfa Michalca a vedúceho Školských dielní na Košickej ceste 2 nasledoval kultúrny program. V ňom vystúpili Veronika Pokrývková z IV.DP ako mažoretka, Tomáš Belan z III.CP s hrou na harmonike, Veronika Zvaríková z III.DP s moderným tancom. Pokračovať v čítaní „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“

Deň otvorených dverí Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

foto ŽUStrojnícka fakulta Žilinskej univerzity dňa 20.11.2014 uskutočnila Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnili i žiaci našej školy z tried IV.CP – študijný odbor technika a prevádzka dopravy a II.AN – študijný odbor strojárstvo.

Pokračovať v čítaní „Deň otvorených dverí Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline“

Deň otvorených dverí Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

doaza.edu.sk3Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity dňa 20.11.2013 uskutočnila Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnili i žiaci našej školy z tried IV.CP – študijný odbor technika a prevádzka dopravy, I.AN a II.AN – študijný odbor strojárstvo. Pokračovať v čítaní „Deň otvorených dverí Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline“

Deň otvorených dverí 2013

DSCF35888. októbra 2013 sa v Dopravnej akadémii, Rosinská cesta 2, Žilina uskutočnil DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ  pre žiakov deviatych ročníkov.

Našu školu navštívilo približne  190 žiakov základných škôl  Medzi hosťami boli aj výchovné poradkyne a rodičia. Prítomných  privítal riaditeľ školy Ing. Rudolf Michalec, ktorý ich  oboznámil so študijnými a učebnými odbormi pre školský rok 2014/2015. Pokračovať v čítaní „Deň otvorených dverí 2013“