DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

IMG_1354Dňa 6. októbra 2015 sa konal v Dopravnej akadémii v Žiline Deň otvorených dverí.

Tento deň bol pre 150 návštevníkov plný zážitkov a bohatého programu. Po privítaní a príhovore riaditeľa školy Ing. Rudolfa Michalca a vedúceho Školských dielní na Košickej ceste 2 nasledoval kultúrny program. V ňom vystúpili Veronika Pokrývková z IV.DP ako mažoretka, Tomáš Belan z III.CP s hrou na harmonike, Veronika Zvaríková z III.DP s moderným tancom. Pokračovať v čítaní „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“

Deň zdravej výživy

paradajka-3V dnešnej dobe je už veľmi ťažké sa zdravo stravovať. Keď sa pozrieme do obchodov s potravinami, vidíme len jedlá plné chemických či umelých prísad. No predsa by sme sa mali správne stravovať. Správne stravovanie je predovšetkým o konzumácii rôznorodých druhov potravín, v správnom množstve a pomere, pretože len pestrá a zdravá strava dopĺňa nášmu organizmu potrebné živiny a energiu. Pokračovať v čítaní „Deň zdravej výživy“

Deň narcisov 2015

narcis-2014V januári 2015 oslávila Liga proti rakovine už 25. rok svojej existencie. Počas celého tohto obdobia sa zameriava na pomoc ľuďom s onkologickými ochoreniami a ich rodinným príslušníkom. Každoročne na jar organizuje LPR aj celoslovenskú finančnú zbierku, ktorá je verejnosti známa ako „Deň narcisov“, Pokračovať v čítaní „Deň narcisov 2015“

Deň otvorených dverí Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

foto ŽUStrojnícka fakulta Žilinskej univerzity dňa 20.11.2014 uskutočnila Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnili i žiaci našej školy z tried IV.CP – študijný odbor technika a prevádzka dopravy a II.AN – študijný odbor strojárstvo.

Pokračovať v čítaní „Deň otvorených dverí Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline“