Návšteva z Írska

titulkaDňa 27.09 2013 navštívil našu školu vzácny hosť z Írska – Robert Pinkerton. Ochotne prijal pozvanie na besedu so žiakmi štvrtých ročníkov študijného odboru IV.AP a IV.BP. Konverzácia prebiehala v anglickom jazyku a bola nesmiernym obohatením pre študentov, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku. Využili tak svoje vedomosti a zručnosti, schopnosť konverzovať, ale aj sústredene počúvať. Zmiešanie dvoch kultúr vytvorilo príjemnú a dôstojnú atmosféru.

Tešíme sa na ďalšie podobné návštevy.

1 2 3 4