Besedy s príslušníkom Mestskej polície

besada poldaBesedy s príslušníkmi Mestskej polície sa v našej škole stali už neoddeliteľnou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu .

Žiaci prvých a druhých ročníkov študijných a učebných odborov majú možnosť dozvedieť sa veľa zaujímavého nielen o práci policajtov, ale vniknúť aj do podstaty zákonov. Pokračovať v čítaní „Besedy s príslušníkom Mestskej polície“

Návšteva z Írska

titulkaDňa 27.09 2013 navštívil našu školu vzácny hosť z Írska – Robert Pinkerton. Ochotne prijal pozvanie na besedu so žiakmi štvrtých ročníkov študijného odboru IV.AP a IV.BP. Konverzácia prebiehala v anglickom jazyku a bola nesmiernym obohatením pre študentov, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku. Využili tak svoje vedomosti a zručnosti, schopnosť konverzovať, ale aj sústredene počúvať. Zmiešanie dvoch kultúr vytvorilo príjemnú a dôstojnú atmosféru. Pokračovať v čítaní „Návšteva z Írska“