Opäť sme oslávili Európsky deň jazykov

titulkaV piatok 26. 09. 2014 sa v našej škole pri príležitosti Európskeho dňa jazykov uskutočnil vedomostný kvíz pre študentov anglického jazyka. Tento rok bolo témou „Slovensko“. Kvízu sa zúčastnilo 38 študentov, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií. Prvou bola kategória študijných odborov 1. – 2. ročníka a učebných odborov a druhou kategória študijných odborov 3. – 4. ročníka a nadstavbových odborov. Pokračovať v čítaní „Opäť sme oslávili Európsky deň jazykov“

Návšteva z Írska

titulkaDňa 27.09 2013 navštívil našu školu vzácny hosť z Írska – Robert Pinkerton. Ochotne prijal pozvanie na besedu so žiakmi štvrtých ročníkov študijného odboru IV.AP a IV.BP. Konverzácia prebiehala v anglickom jazyku a bola nesmiernym obohatením pre študentov, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku. Využili tak svoje vedomosti a zručnosti, schopnosť konverzovať, ale aj sústredene počúvať. Zmiešanie dvoch kultúr vytvorilo príjemnú a dôstojnú atmosféru. Pokračovať v čítaní „Návšteva z Írska“

Oslávili sme Európsky deň jazykov

8Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa v našej škole, Dopravnej akadémii v Žiline,  uskutočnil dňa 26.09.2013 vedomostný kvíz pre študentov anglického jazyka s názvom „Anglicky hovoriace krajiny“. Svoje vedomosti si preverilo 57 študentov, ktorí boli rozdelení do dvoch nasledovných kategórií: kategória študijných odborov 1. – 2. ročník a učebných odborov, kategória študijných odborov 3. – 4. ročník a nadstavbových odborov. Pokračovať v čítaní „Oslávili sme Európsky deň jazykov“

Divadelné predstavenie Peter Black

titulkaDňa 9.4.2013 sa naši žiaci zúčastnili dvojjazyčného anglicko-slovenského divadelného predstavenia Peter Black. Názov divadelnej hry pripomínajúci v slovenskom preklade hru Čierny Peter nie je náhoda. Počas predstavenia sme sledovali príbeh človeka, ktorý v priebehu jedného dňa prišiel o všetko. Pokračovať v čítaní „Divadelné predstavenie Peter Black“