Virtuálny Deň otvorených dverí na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline

Virtuálny Deň otvorených dverí na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a
spojov Žilinskej univerzity v Žiline sa bude konať dňa 12.11.2021 od 13.00 h.

Takýto deň otvorených dverí organizujeme každý rok, v minulosti
prezenčne, posledné obdobie bohužiaľ už len online. Ale o to viac
sa snažíme aj touto formou podať čo najviac informácii o štúdiu
na našej fakulte, pretože:

Ø Je v našom záujme poskytnúť čo najviac informácií o
možnostiach štúdia v našich študijných programoch študentom
stredných škôl.

Ø Naša fakulta má dlhodobú tradíciu, poskytuje vysokoškolské
štúdium už 68. akademický rok.

Ø Naša fakulta poskytuje ako jediná na Slovensku i v ČR komplexné
vysokoškolské vzdelanie v oblasti dopravy a spojov.

Ø Naša fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelanie v oblasti
ekonomiky, marketingu a riadenia dopravných, spojových podnikov a
podniku všeobecne.

Ø Naša fakulta úzko spolupracuje s praxou, o čom svedčí vysoká,
vyše 90% uplatniteľnosť našich absolventov v praxi.

Prílohy