Možnosť vysokoškolského štúdia – Distribučné technológie a služby

Katedra spojov na Žilinskej univerzite v Žiline ponúka možnosť štúdia pre študentov v novom študijnom programe Distribučné technológie a služby, ktorý je zameraný na oblasť dopravných a logistických technológií a služieb.

Podmienkou prijatia bez prijímacích skúšok je priemer známok z predposledného ročníka štúdia do 2,00.

Termín podania prihlášky je do 31.3.2022.

Všetky ďalšie informácie nájdete na webovej stránke https://studuj-ks.uniza.sk.