ONLINE FRIday II

Vážení kolegovia,

v rámci našej vzájomnej spolupráce Vás chceme požiadať o distribúciu informácie o podujatí ONLINE FRIday II, ktoré pripravila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA pre žiakov stredných škôl ako pokračovanie predchádzajúceho podujatia, nakoľko viacerí stredoškoláci nám písali, že sa nemohli zúčastniť a webináre sme nenahrávali.

Radi by sme pozvali Vašich žiakov bez ohľadu na ročník na náš ONLINE FRIday II, ktorý sa uskutoční 17. marca od 09:00 do 21:00 h. prostredníctvom MS Teams. Pripravený je zaujímavý a bohatý program v podobe praktických webinárov na atraktívne témy z oblasti informatiky, manažmentu, informačných a sieťových technológií.
Webináre prebiehajú paralelne a v rôznych časoch. Žiaci sa môžu na webináre prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára.
Viac informácií nájdete na webe:
https://www.fri.uniza.sk/aktuality/pozvanka-na-podujatie-online-fri-day-ii-2021-den-pre-stredoskolakov

Termín prihlásenia na podujatie ONLINE FRIday II je do 17.marca do 08:00 h a počet miest (kapacita webinárov) je limitovaný.

Pre žiakov končiacich ročníkov sme pripravili online chat, kde môžu klásť otázky dekanovi, prodekanom, študentom, absolventom i zástupcom partnerských IT firiem ohľadom možností štúdia na našej fakulte (https://studuj.fri.uniza.sk/).

Budeme radi, ak v prípade Vašich možností zverejníte (alebo zazdieľate) informácie o našom online podujatí na webovej alebo facebookovej stránke Vašej strednej školy.

Zároveň by som rád využil túto príležitosť a poprosil Vás o vyplnenie krátke online anonymného dotazníka týkajúceho sa IT súťaže First Lego League. Naša fakulta každoročne organizuje regionálny turnaj tejto súťaže a minulý rok sme organizovali aj Semifinále SR a ČR. Váš názor nám pomôže zlepšiť komunikáciu so strednými školami a priblížiť súťaž žiakom. Úprimne Vám ďakujem za vyplnenie i jeho prípadnú distribúciu Vašim žiakom.

Link na dotazník: https://forms.gle/G5LjxNEqAvExMCZi7

Ďakujeme za spoluprácu.