Študijné programy na Katedre cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline

Dobrý deň,

dovoľujeme si  Vás požiadať o zverejnenie odkazu na skrátené video z Dňa otvorených dverí z 5.3.2021 na Vašej www stránke alebo iných kanáloch.


Prezentácie o štúdiu na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedre cestnej a mestskej dopravy (KCMD) – prezentácia študijných programov:
– cestná doprava,
– zasielateľstvo a logistika,
– expertízna činnosť v cestnej doprave.